Thông tin hàng Việt

Thông báo lịch Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

Ngày đăng: 30-03-2016
 
 
Năm 2016, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao bước sang tuổi thứ 20, cùng với đó doanh nghiệp cũng tham gia nhiều sân chơi khu vực cũng như thế giới với nhiều khó khăn, thách thức lớn.
 
 

 
Hình ảnh mua sắm tại Hội chợ HVNCLC tại An Giang

Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 ngoài việc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp củng cố thị trường trong nước và phát triển thêm thị trường mới, Ban Tổ chức xây dựng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể tại từng địa phương để giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng.
 
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, chuỗi Hội chợ HVNCLC năm 2016 sẽ được tổ chức tại 5 tỉnh thành. Ngoài ra Hội DN HVNCLC cũng tổ chức một hội chợ “Đổi mới – sáng tạo” trong năm 2016 vào dịp cuối tháng 6, đầu tháng 7.
 
Lịch cụ thể Hội chợ HVNCLC 2016 như sau:    
 
STT Thời gian Địa điểm
 
01 08/3 – 13/3/2015 An Giang
02 26/4 - 01/5/2016 TP.HCM
 
03 24/5 - 29/5/ 2016 Cần Thơ
04 28/6  - 03/7/2016 Hội chợ Đổi mới – sáng tạo
 
05 02/8  - 07/8/ 2016 Bình Định
06 30/8 – 04/9/2016 Đồng Nai
 
 
Trên đây là chuỗi Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016. Hội Doanh nghiệp HVNCLC xin thông báo đến quý doanh nghiệp để chủ động sắp xếp kế hoạch tham gia.
 
Đính kèm:
Phiếu đăng ký tham gia các Hội chợ HVNCLC 2016
                                                                                                               
 
 
Tags: