Liên hệ

Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt  163 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Tel : 08 – 38202797/ 08 – 38206723 - Fax: 08 – 38207978 -
Email: daisuhangviet@bsa.org.vn
Nội dung liên hệ